BioCops: een Projectvoorstel voor LIFE waarmee we biologische beheersing inzetten tegen 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België die de biodiversiteit bedreigen en veel onderlast en onderhoudskosten geven: groot kroosvaren, Aziatische duizendknoop, watercrassula en grote waternavel. Het project loopt van 2021-2026 en wordt uitgevoerd door een Consortium in samenwerking met en op proeflocaties van deelnemende stakeholders in NL en BE. Ook een Europees team van wetenschappelijke experts en beleidsmakers doet mee.

Het BioCops-project richt zich op het:
1. Demonstreren biologische beheersing van 4 invasieve plantensoorten in NL + BE
2. Verzekeren lange termijn effect biologische beheer
3. Ontwikkelen roadmap voor verdere implementatie biologische beheersing in EU
4. Vergroten kennis over biologische bestrijding bij stakeholders, publiek en beleidsmakers

Wij zoeken stakeholders die willen meedoen aan BioCops!
Alle terrein- of waterbeheerders met interesse voor beheersing van invasieve planten kunnen meedoen, evenals landelijke autoriteiten. Als stakeholder draagt u bij aan de veilige implementatie van biologische beheersing als nieuwe methode tegen invasieve planten, inbedding in beheer, en kennisverspreiding. Zo hopen we samen lange-termijn beheersing, verbeterde biodiversiteit en kostenreductie van invasieve planten te bereiken. U kunt bijdragen door:

1. Een financiële bijdrage te leveren: vul daarvoor de intentieverklaring in en stuur deze voor 1 juni 2021 per e-mail naar Henk Flikkema (hflikkema@wetterskipfryslan.nl). Wanneer 1 juni niet haalbaar is, neem dan contact op met Henk Flikkema over wat wel een haalbare termijn voor uw organisatie is.

2. Proeflocaties voor het uitzetten van natuurlijke vijanden ter beschikking te stellen: lees meer over de voorwaarden die aan de locaties voor de vier verschillende invasieve plantensoorten gesteld worden. In de zomer ontvangen we bericht van de EU of de subsidie toegekend wordt. Bij positief bericht kunt u vanaf dan proeflocaties aanmelden.

3. Mee te werken aan monitoring van deze proeflocaties: nadere informatie volgt na toekenning van de subsidie.