Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die door zijn sterke wortelstokken en stengels veel schade veroorzaakt. Goede bestrijdingsmethoden waren er tot dusverre niet. Uit recent onderzoek van Wageningen University & Research, Probos en Tree-O-Logic blijkt nu dat met een innovatieve verhittingstechniek zo’n 99 procent van deze woekerplant in zandgrond na behandeling is verdwenen.

De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Azië en is ooit als tuinplant naar Nederland gehaald. In Nederland komt hij op veel verschillende plekken voor: in stedelijk gebied, op spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen, rivierkribben, bosranden, beekoevers en dijken. Door zijn aanwezigheid verdwijnt de inheemse flora en ontstaan beschadigingen in gebouwen, leidingen en wegen. Dit leidt tot kosten voor herstel en beheer.

Behandelen van de grond
Bestrijding van de bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop lost weinig op, omdat de ondergrondse stengels dan intact blijven en telkens opnieuw uitlopen. WUR, Probos en Tree-O-Logic hebben daarom in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek onderzocht of met duizendknoopresten besmette grond via verhitting met een mobiele installatie zodanig gereinigd kan worden dat er geen levensvatbare resten meer in voorkomen.
Hiervoor is grond verzameld op zes verschillende locaties waar Japanse duizendknoop aanwezig was. De verzamelde grond is eerst gezeefd en daarna behandeld met het prototype van de mobiele verhittingsinstallatie. Na deze behandelingen is de grond gedurende ruim zeven weken beoordeeld op hergroei van Japanse duizendknoop.

Verhitting blijkt effectief
Het verhitten van de grond na het zeven bleek te leiden tot een zeer sterke afname van het aantal levensvatbare wortelstokfragmenten en nieuwe scheuten. Het aantal vitale fragmenten nam af met 99% t.o.v. de alleen gezeefde grond. Of deze effectiviteit ook in de praktijk gehaald zal worden is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee een groeiplaats met Japanse duizendknoop wordt ontgraven. Ook is het belangrijk dat er een aanvullend nazorg-plan wordt ontwikkeld voor de situaties waarin een enkel wortelfragment de hittebehandeling toch overleeft.

Meer informatie:
Onderzoek naar de effectiviteit van verhitten van grond met Aziatische duizendknoop (samenvatting)
Japanse duizendknoop – Wat kun je eraan doen?
Eindelijk bestrijding Japanse duizendknoop