De duizendknoop

De informatie op deze website beperkt zich tot de beslisboom, het landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen en het onderzoek naar biologische bestrijding.

In 2020 heeft Stichting Probos samen met Koninklijke Vereniging Stadswerk, Wageningen UR en Christel! het Kennisnetwerk Invasieve Exoten opgericht. Op de website van dit Kennisnetwerk vindt u algemene informatie over Aziatische duizendknopen (Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop) en actuele informatie over beheersings- en bestrijdingsmethoden.

Ga naar de website van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten, volg het Kennisnetwerk op LinkedIn of neem bij vragen contact op met Stichting Probos via 0317-466555 of mail@probos.nl.