Bestrijding van duizendknoop

Een website over voorkomen en bestrijden van de duizendknoop

ProtocolBeslisboom

Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken wordt verminderd of door schade aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken.

BESLISBOOM

Vul de beslisboom in en wordt stapsgewijs geleid naar tips en adviezen om vestiging van duizendknoop op locaties te voorkomen en wordt ondersteund bij het kiezen van de juiste bestrijdingsmogelijkheden voor plekken waar duizendknoop voorkomt.