Bestrijding van duizendknoop

Een website over voorkomen en bestrijden van de duizendknoop

BESLISBOOM

Vul de beslisboom in en wordt stapsgewijs geleid naar tips en adviezen om vestiging van duizendknoop op locaties te voorkomen en bij het kiezen van de juiste bestrijdings- mogelijkheden voor plekken waar duizendknoop voorkomt.

PROTOCOL

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen biedt handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en verwijderen.

#UITDE1000KNOOP

Lees meer over het #uitde1000knoop-onderzoek naar biologische bestrijding met de Japanse bladvlo en schimmel. Dit zijn geschikte en veilige natuurlijke vijanden van de duizendknoop.