“Ter info”, STOWA. Wintereditie 2020

Op steeds meer plekken in Nederland duiken Aziatische duizendknopen op. Vooral de Japanse
duizendknoop zorgt voor problemen. Het is een invasieve exoot zonder natuurlijke vijanden.
De plant vormt een bedreiging voor de inheemse natuur, maar ook voor de waterveiligheid.
Een proef met een schimmel en een bladvlo moet uitkomst bieden.

Verder lezen: Exoot versus exoot, proef met biologische bestrijding van Japanse duizendknoop

en op https://bestrijdingduizendknoop.nl/overige-onderzoeken/biologische-bestrijding