Besteksbepalingen

Er worden standaardbesteksbepalingen opgesteld die vrij gebruikt kunnen worden bij aanbestedingen of opdrachtverlening voor groenonderhoud, wegonderhoud, inrichting van de openbare ruimte en ander onderhoud en werken met een risico op verspreiding of introductie van duizendknoop. Het doel is om met deze standaardbepalingen eenduidigheid te creëren voor opdrachtgevers en -nemers. De besteksbepalingen worden in overleg met CROW opgesteld. De bepalingen voor maaien zijn inmiddels gereed, die voor grondwerk worden na de zomer 2020 verwacht.

Download besteksbepalingen maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop:

Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop

Bepalingen maaien Aziatische duizendknoop