Besteksbepalingen

Er zijn in samenwerking met CROW standaardbesteksbepalingen opgesteld die vrij gebruikt kunnen worden bij aanbestedingen of opdrachtverlening voor groenonderhoud, wegonderhoud, inrichting van de openbare ruimte en ander onderhoud en werken met een risico op verspreiding of introductie van duizendknoop. Het doel is om met deze standaardbepalingen eenduidigheid te creëren voor opdrachtgevers en -nemers.

Ga naar de themapagina Aziatische duizendknopen en RAW

Of direct naar de RAW teksten: