Besteksbepalingen

Er worden standaardbesteksbepalingen opgesteld die vrij gebruikt kunnen worden bij aanbestedingen of opdrachtverlening voor groenonderhoud, wegonderhoud, inrichting van de openbare ruimte en ander onderhoud en werken met een risico op verspreiding of introductie van duizendknoop. Het doel is om met deze standaardbepalingen eenduidigheid te creëren voor opdrachtgevers en -nemers. De besteksbepalingen worden op dit moment in overleg met CROW opgesteld en kunnen naar verwachting vanaf het voorjaar van 2020 gedownload worden.