Met deze beslisboom wordt u stapsgewijs geleid naar tips en adviezen om vestiging van duizendknoop op locaties te voorkomen en wordt u ondersteund bij het kiezen van de juiste bestrijdingsmogelijkheden voor plekken waar duizendknoop voorkomt. Lees meer over de opzet van de beslisboom in het achtergronddocument.