Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen biedt handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en verwijderen.

Het protocol bestaat uit 14 losse infobladen die op deze website gedownload kunnen worden. Deze 14 infobladen zijn ingedeeld in de categorieën 1) Infobladen met algemene informatie, 2) Infobladen met handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en 3) Infobladen met handreikingen voor verschillende locatietypen. Ook kan het protocol als geheel gedownload worden. Lees in de Verantwoording hoe het protocol tot stand is gekomen.

Daarnaast zijn in samenwerking met CROW besteksbepalingen opgesteld voor de onderdelen maaien en grondwerk die vrij gebruikt kunnen worden voor aanbestedingen en contracten.

Het protocol is financieel mogelijk gemaakt door: gemeente Bronckhorst, gemeente ‘s-Hertogenbosch, gemeente Hilvarenbeek, gemeente Uden, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, VBNE en wetterskip Fryslân.