In een gezamenlijke proef van Geofoxx, de provincie Gelderland en Orvion zijn acht grondmonsters met wortelmateriaal ‘blind’ getoetst op de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop met behulp van DNA-analyse. Op basis van de DNA-analyses bleek dat vijf van de acht monsters materiaal van de Aziatische Duizendknoop bevatten en drie monsters niet, wat 100% overeen kwam met de realiteit.

Uit deze eerste pilot lijkt DNA-analyse veel potentie te hebben om de aanwezigheid van Duizendknoop te bepalen op locaties, bij ontgravingen en/of gronddepots. Hierbij is het essentieel dat men tot een representatief monster komt. Hiernaast zijn er meer data nodig om de betrouwbaarheid te bewijzen. In de nabije toekomst zal deze methode daarom verder getest worden in praktijksituaties inclusief het opstellen van een bemonsteringsmethode.

Lees meer via https://geofoxx.nl/dna-analyse-van-aziatische-duizendknoop/ of bekijk de presentatie met de resultaten van de proef.