Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De naam van het project luidt #uitde1000knoop.

Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exotisch organisme in de natuur mag worden uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. De kweek van de Japanse bladvlo wordt nu kleinschalig onderhouden in onderzoeksfaciliteiten van de internationale organisatie CABI in Engeland en bij Koppert in Nederland. Deze zal eerst bij Koppert worden opgeschaald om voldoende individuen te kweken. In de komende maanden worden dan op een aantal locaties met Aziatische duizendknoop in Nederland duizenden exemplaren van de bladvlo losgelaten. Vervolgens wordt gemonitord in hoeverre ze onder Nederlandse weersomstandigheden overleven en zich voort kunnen planten. Daarna wordt onderzocht of ze in het veld ook de Nederlandse winter kunnen overleven.

Verder lezen: Biologische bestrijding #uitde1000knoop