nwst.nl, 5|2019

Naar verwachting zal bij het verschijnen van deze editie van Stad en Groen ook het landelijk protocol ter bestrijding van Aziatische duizend-knopen uitgerold zijn. Dit protocol is een must, aangezien verschillende terreineigenaren nu verschillende plannen van aanpak hanteren. De bedoeling is dat het protocol vanaf deze zomer standaard wordt voor alle gemeenten.

Verder lezen: Alleen structurele bestrijding invasieve exoten werkt!