Artikelen door gebca

BioCops: onderzoek naar biologische beheersing

BioCops: een Projectvoorstel voor LIFE waarmee we biologische beheersing inzetten tegen 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België die de biodiversiteit bedreigen en veel onderlast en onderhoudskosten geven: groot kroosvaren, Aziatische duizendknoop, watercrassula en grote waternavel. Het project loopt van 2021-2026 en wordt uitgevoerd door een Consortium in samenwerking met en op proeflocaties van deelnemende […]

Bladvlo ingezet als bestrijder van Japanse Duizendknoop

Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De […]

Exoot versus exoot: biologische bestrijding van duizendknoop

“Ter info”, STOWA. Wintereditie 2020 Op steeds meer plekken in Nederland duiken Aziatische duizendknopen op. Vooral de Japanse duizendknoop zorgt voor problemen. Het is een invasieve exoot zonder natuurlijke vijanden. De plant vormt een bedreiging voor de inheemse natuur, maar ook voor de waterveiligheid. Een proef met een schimmel en een bladvlo moet uitkomst bieden. […]

Verhitten van de grond succesvol bij bestrijding Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die door zijn sterke wortelstokken en stengels veel schade veroorzaakt. Goede bestrijdingsmethoden waren er tot dusverre niet. Uit recent onderzoek van Wageningen University & Research, Probos en Tree-O-Logic blijkt nu dat met een innovatieve verhittingstechniek zo’n 99 procent van deze woekerplant in zandgrond na behandeling is verdwenen. […]

Geen ei van Columbus in strijd tegen Aziatische duizendknoop

stad-en-groen.nl, 4 december 2019 Uniforme manier van werken verwelkomd bij officiële lancering landelijk protocol duizendknoop Op woensdag 27 november 2019 werd in het stadhuis in Den Bosch het landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’ officieel gepresenteerd. Voor een kleine groep aanwezigen, zo’n 45 geïnteresseerden, overhandigde Jelle Faber van Aequator Groen en Ruimte het protocol symbolisch […]

Alleen structurele bestrijding invasieve exoten werkt!

nwst.nl, 5|2019 Naar verwachting zal bij het verschijnen van deze editie van Stad en Groen ook het landelijk protocol ter bestrijding van Aziatische duizend-knopen uitgerold zijn. Dit protocol is een must, aangezien verschillende terreineigenaren nu verschillende plannen van aanpak hanteren. De bedoeling is dat het protocol vanaf deze zomer standaard wordt voor alle gemeenten. Verder […]

DNA-analyse grondmonsters op wortels van duizendknoop

In een gezamenlijke proef van Geofoxx, de provincie Gelderland en Orvion zijn acht grondmonsters met wortelmateriaal ‘blind’ getoetst op de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop met behulp van DNA-analyse. Op basis van de DNA-analyses bleek dat vijf van de acht monsters materiaal van de Aziatische Duizendknoop bevatten en drie monsters niet, wat 100% overeen kwam met […]

Website WUR: Japanse duizendknoop – Wat kun je eraan doen?

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Hoe […]

Rapport praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger

oktober 2019 | Joyce Penninkhof & Martijn Boosten (Probos) Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Probos werkt samen met andere partijen aan diverse praktijkproeven om deze soort te bestrijden en te beheersen. In opdracht van de provincie Gelderland heeft Probos in 2018 een praktijktest met het verwijderen van de […]