Stadswerk magazine 02/2018

De laatste tijd hebben diverse media veel aandacht voor invasieve exoten. Ook tijdens kennisbijeenkomsten komt dit onderwerp veelvuldig ter sprake. Terugkerende thema’s zijn de onduidelijkheid rondom wetgeving, de wil om soorten aan te pakken en de beperkte kennis over effectieve methoden. Voor Stadswerk aanleiding om wat meer duidelijkheid te scheppen.

Lees meer