Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De naam van het project luidt #uitde1000knoop.

Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exotisch organisme in de natuur mag worden uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. De kweek van de Japanse bladvlo wordt nu kleinschalig onderhouden in onderzoeksfaciliteiten van de internationale organisatie CABI in Engeland en bij Koppert in Nederland. Deze zal eerst bij Koppert worden opgeschaald om voldoende individuen te kweken. In de komende maanden worden dan op een aantal locaties met Aziatische duizendknoop in Nederland duizenden exemplaren van de bladvlo losgelaten. Vervolgens wordt gemonitord in hoeverre ze onder Nederlandse weersomstandigheden overleven en zich voort kunnen planten. Daarna wordt onderzocht of ze in het veld ook de Nederlandse winter kunnen overleven.

Verder lezen: Biologische bestrijding #uitde1000knoop

“Ter info”, STOWA. Wintereditie 2020

Op steeds meer plekken in Nederland duiken Aziatische duizendknopen op. Vooral de Japanse
duizendknoop zorgt voor problemen. Het is een invasieve exoot zonder natuurlijke vijanden.
De plant vormt een bedreiging voor de inheemse natuur, maar ook voor de waterveiligheid.
Een proef met een schimmel en een bladvlo moet uitkomst bieden.

Verder lezen: Exoot versus exoot, proef met biologische bestrijding van Japanse duizendknoop

en op https://bestrijdingduizendknoop.nl/overige-onderzoeken/biologische-bestrijding 

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die door zijn sterke wortelstokken en stengels veel schade veroorzaakt. Goede bestrijdingsmethoden waren er tot dusverre niet. Uit recent onderzoek van Wageningen University & Research, Probos en Tree-O-Logic blijkt nu dat met een innovatieve verhittingstechniek zo’n 99 procent van deze woekerplant in zandgrond na behandeling is verdwenen.

De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Azië en is ooit als tuinplant naar Nederland gehaald. In Nederland komt hij op veel verschillende plekken voor: in stedelijk gebied, op spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen, rivierkribben, bosranden, beekoevers en dijken. Door zijn aanwezigheid verdwijnt de inheemse flora en ontstaan beschadigingen in gebouwen, leidingen en wegen. Dit leidt tot kosten voor herstel en beheer.

Behandelen van de grond
Bestrijding van de bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop lost weinig op, omdat de ondergrondse stengels dan intact blijven en telkens opnieuw uitlopen. WUR, Probos en Tree-O-Logic hebben daarom in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek onderzocht of met duizendknoopresten besmette grond via verhitting met een mobiele installatie zodanig gereinigd kan worden dat er geen levensvatbare resten meer in voorkomen.
Hiervoor is grond verzameld op zes verschillende locaties waar Japanse duizendknoop aanwezig was. De verzamelde grond is eerst gezeefd en daarna behandeld met het prototype van de mobiele verhittingsinstallatie. Na deze behandelingen is de grond gedurende ruim zeven weken beoordeeld op hergroei van Japanse duizendknoop.

Verhitting blijkt effectief
Het verhitten van de grond na het zeven bleek te leiden tot een zeer sterke afname van het aantal levensvatbare wortelstokfragmenten en nieuwe scheuten. Het aantal vitale fragmenten nam af met 99% t.o.v. de alleen gezeefde grond. Of deze effectiviteit ook in de praktijk gehaald zal worden is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee een groeiplaats met Japanse duizendknoop wordt ontgraven. Ook is het belangrijk dat er een aanvullend nazorg-plan wordt ontwikkeld voor de situaties waarin een enkel wortelfragment de hittebehandeling toch overleeft.

Meer informatie:
Onderzoek naar de effectiviteit van verhitten van grond met Aziatische duizendknoop (samenvatting)
Japanse duizendknoop – Wat kun je eraan doen?
Eindelijk bestrijding Japanse duizendknoop

stad-en-groen.nl, 4 december 2019

Uniforme manier van werken verwelkomd bij officiële lancering landelijk protocol duizendknoop

Op woensdag 27 november 2019 werd in het stadhuis in Den Bosch het landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’ officieel gepresenteerd. Voor een kleine groep aanwezigen, zo’n 45 geïnteresseerden, overhandigde Jelle Faber van Aequator Groen en Ruimte het protocol symbolisch aan de Bossche wethouder Mike van Geld.

Verder lezen: Geen ei van Columbus in strijd tegen Aziatische duizendknoop

nwst.nl, 5|2019

Naar verwachting zal bij het verschijnen van deze editie van Stad en Groen ook het landelijk protocol ter bestrijding van Aziatische duizend-knopen uitgerold zijn. Dit protocol is een must, aangezien verschillende terreineigenaren nu verschillende plannen van aanpak hanteren. De bedoeling is dat het protocol vanaf deze zomer standaard wordt voor alle gemeenten.

Verder lezen: Alleen structurele bestrijding invasieve exoten werkt!

Stadswerk magazine, 07|2019

Exotische flora en fauna kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten en berokkenen bovendien schade aan de openbare ruimte. Stadswerk, Wageningen UR, Probos en Christel! slaan de handen ineen voor een effectieve en efficiënte aanpak.

Verder lezen: Invasieve exoten: van lokale bedreiging naar landelijke aanpak

6 juli 2019 | bionieuws

Maaien, bevriezen, branden, vergiftigen, elektrocuteren…. niets lijkt de invasieve Japanse duizendknoop te deren. De hoop is nu gevestigd op bodempathogenen, anaerobe bacteriën en een uitheemse bladvlo.

Verder lezen: Gezocht: de achilleshiel van de duizendknoop (bionieuws)

mei 2019 | Grondig

Japanse duizendknoop wordt een steeds groter probleem
Wat is de meest effectieve manier om Japanse duizendknoop te bestrijden? Deze vraag stond centraal op de praktijkdag Bestrijding van Aziatische duizendknoop. Een schot in de roos, zo bleek uit de grote opkomst. Op steeds meer plaatsen veroorzaakt de invasieve exoot namelijk problemen en dus neemt de noodzaak toe om hem succesvol te bestrijden. Dat blijkt geen eenvoudige opgave.

Verder lezen: 044_Grondig05_2019

9 mei 2019 | Omroep GLD

Gemeenten, provincies, waterschappen en terreineigenaren hebben er al jaren buikpijn van: de Japanse duizendknoop. Op 9 mei kwamen zo’n 130 groenbeheerders samen in Heelsum om tijdens de Praktijkdag georganiseerd door Natuur&Ruimte en Probos te horen welke methodes er zijn dit woekerende onkruid te lijf te gaan.

Bekijk de reportage