6 juli 2019 | bionieuws

Maaien, bevriezen, branden, vergiftigen, elektrocuteren…. niets lijkt de invasieve Japanse duizendknoop te deren. De hoop is nu gevestigd op bodempathogenen, anaerobe bacteriën en een uitheemse bladvlo.

Verder lezen: Gezocht: de achilleshiel van de duizendknoop (bionieuws)

mei 2019 | Grondig

Japanse duizendknoop wordt een steeds groter probleem
Wat is de meest effectieve manier om Japanse duizendknoop te bestrijden? Deze vraag stond centraal op de praktijkdag Bestrijding van Aziatische duizendknoop. Een schot in de roos, zo bleek uit de grote opkomst. Op steeds meer plaatsen veroorzaakt de invasieve exoot namelijk problemen en dus neemt de noodzaak toe om hem succesvol te bestrijden. Dat blijkt geen eenvoudige opgave.

Verder lezen: 044_Grondig05_2019

9 mei 2019 | Omroep GLD

Gemeenten, provincies, waterschappen en terreineigenaren hebben er al jaren buikpijn van: de Japanse duizendknoop. Op 9 mei kwamen zo’n 130 groenbeheerders samen in Heelsum om tijdens de Praktijkdag georganiseerd door Natuur&Ruimte en Probos te horen welke methodes er zijn dit woekerende onkruid te lijf te gaan.

Bekijk de reportage

15 mei 2019 | NOS

Voor de bestrijding van de veel problemen veroorzakende Japanse duizendknoop is “nog steeds niet het ei van Columbus gevonden”. Dat zegt Joyce Penninkhof van Stichting Probos, die onder meer onderzoek doet naar een effectieve aanpak van de woekerplant.

Lees meer

9 mei 2019 | Probos | Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. Vanuit de gedachte dat de beste afweging gemaakt kan worden door toepassing van de methoden in de praktijk te ervaren, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade daarom de eerste nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer

14 november 2018 | Stad+Groen

Probos lanceerde deze maand het nieuws dat ze werkt aan een landelijk protocol voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen. De redactie van Stad+Groen dook de praktijk in. Is er behoefte aan zo’n protocol? Denken we dat door de lancering van het protocol Aziatische duizendknopen het tij kan worden gekeerd? En is het niet een beetje laat voor dit protocol?

Lees meer

23 oktober 2018 | DA.nl

Nederland moet een vuist maken tegen de Japanse duizendknoop en ander woekeronkruid. Als dat niet gebeurt, verspreidt het spul zich zodanig dat bestrijding ervan vele miljoenen gaat kosten. Daarom komt er volgend jaar een landelijk aanvalsplan, dat door alle gemeenten en terreineigenaren moet worden gebruikt.

Lees meer

PERSBERICHT
Wageningen, 23 oktober 2018

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) zijn zeer invasief en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid, biodiversiteit, waarde van (bouw)grond en extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren en overheden hebben niet alleen de wens om Aziatische duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Er is een grote behoefte aan concrete handvatten hiervoor. Nu worden deze handvatten separaat ontwikkeld waarbij elke partij het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit leidt tot versnippering van beleid, terwijl juist een uniforme aanpak houvast biedt aan uitvoerende partijen.

Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx Milieu Expertise hebben een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol om de verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. In oktober 2018 wordt gestart met het opstellen van een landelijk protocol. Hierbij wordt tevens gewerkt aan standaard bestekbepalingen. Het protocol en de bestekbepalingen zullen medio 2019 voor iedereen vrij toegankelijk worden gemaakt op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Het project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Uden, Wetterskip Fryslân en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Vertegenwoordigers van deze organisaties, aangevuld met andere (ervarings)deskundigen en potentiële gebruikers, worden betrokken bij het opstellen van het protocol.

Meer informatie over duizendknoop en de verschillende bestrijdingsmethoden is te vinden op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jelle Faber, Aequator Groen & Ruimte (jfaber@aequator.nl)
Martijn Boosten, Stichting Probos (martijn.boosten@probos.nl)
Luuk de Vetten, Geofoxx milieu expertise (l.devetten@geofoxx.nl)