Stadswerk magazine, 07|2019

Exotische flora en fauna kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten en berokkenen bovendien schade aan de openbare ruimte. Stadswerk, Wageningen UR, Probos en Christel! slaan de handen ineen voor een effectieve en efficiënte aanpak.

Verder lezen: Invasieve exoten: van lokale bedreiging naar landelijke aanpak

6 juli 2019 | bionieuws

Maaien, bevriezen, branden, vergiftigen, elektrocuteren…. niets lijkt de invasieve Japanse duizendknoop te deren. De hoop is nu gevestigd op bodempathogenen, anaerobe bacteriën en een uitheemse bladvlo.

Verder lezen: Gezocht: de achilleshiel van de duizendknoop (bionieuws)

mei 2019 | Grondig

Japanse duizendknoop wordt een steeds groter probleem
Wat is de meest effectieve manier om Japanse duizendknoop te bestrijden? Deze vraag stond centraal op de praktijkdag Bestrijding van Aziatische duizendknoop. Een schot in de roos, zo bleek uit de grote opkomst. Op steeds meer plaatsen veroorzaakt de invasieve exoot namelijk problemen en dus neemt de noodzaak toe om hem succesvol te bestrijden. Dat blijkt geen eenvoudige opgave.

Verder lezen: 044_Grondig05_2019

9 mei 2019 | Omroep GLD

Gemeenten, provincies, waterschappen en terreineigenaren hebben er al jaren buikpijn van: de Japanse duizendknoop. Op 9 mei kwamen zo’n 130 groenbeheerders samen in Heelsum om tijdens de Praktijkdag georganiseerd door Natuur&Ruimte en Probos te horen welke methodes er zijn dit woekerende onkruid te lijf te gaan.

Bekijk de reportage

15 mei 2019 | NOS

Voor de bestrijding van de veel problemen veroorzakende Japanse duizendknoop is “nog steeds niet het ei van Columbus gevonden”. Dat zegt Joyce Penninkhof van Stichting Probos, die onder meer onderzoek doet naar een effectieve aanpak van de woekerplant.

Lees meer

9 mei 2019 | Probos | Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. Vanuit de gedachte dat de beste afweging gemaakt kan worden door toepassing van de methoden in de praktijk te ervaren, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade daarom de eerste nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer

14 november 2018 | Stad+Groen

Probos lanceerde deze maand het nieuws dat ze werkt aan een landelijk protocol voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen. De redactie van Stad+Groen dook de praktijk in. Is er behoefte aan zo’n protocol? Denken we dat door de lancering van het protocol Aziatische duizendknopen het tij kan worden gekeerd? En is het niet een beetje laat voor dit protocol?

Lees meer

23 oktober 2018 | DA.nl

Nederland moet een vuist maken tegen de Japanse duizendknoop en ander woekeronkruid. Als dat niet gebeurt, verspreidt het spul zich zodanig dat bestrijding ervan vele miljoenen gaat kosten. Daarom komt er volgend jaar een landelijk aanvalsplan, dat door alle gemeenten en terreineigenaren moet worden gebruikt.

Lees meer