Stad+Groen 2016 nummer 5

‘De woekerplant Fallopia is in Nederland niet meer uit te roeien.’ Dat zegt Wim van der Putten, hoogleraar functionele biodiversiteit en werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. Het onkruid, beter bekend als Japanse duizendknoop, zal voor de huidige generaties nog wel een groot probleem blijven. Toch vreest de wetenschapper niet voor een ecologische ramp. ‘Vaak lost de natuur problemen met invasieve exoten zelf op.’ En in die veerkracht van de natuur gaan waarschijnlijk ook de beste bestrijdingsmethoden schuil om de woekeraar in toom te houden.

Lees meer