Artikelen door gebca

Aanvalsplan tegen woekerplant: ‘Anders kost het miljoenen’

23 oktober 2018 | DA.nl Nederland moet een vuist maken tegen de Japanse duizendknoop en ander woekeronkruid. Als dat niet gebeurt, verspreidt het spul zich zodanig dat bestrijding ervan vele miljoenen gaat kosten. Daarom komt er volgend jaar een landelijk aanvalsplan, dat door alle gemeenten en terreineigenaren moet worden gebruikt. Lees meer

Start landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen

PERSBERICHT Wageningen, 23 oktober 2018 Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van […]

Rapport Pilot mechanische en chemische bestrijding Zwitserland

januari 2017 |Kanton Zürich Dit rapport van het Kanton Zürich, Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  geeft de resultaten weer van een meerjarige pilot waarin mechanische bestrijdingsmethoden (maaien en omwerken van de bodem) en chemische bestrijdingsmethoden (verschillende varianten van bladbehandeling en injecteren) getest zijn. Het rapport en de website zijn in het Duits. Rapport Bekämpfung des […]

Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water

Omroep Gelderland | 19 september 2018 BARNEVELD – De bodem zeven, varkens laten grazen, worteldoek en landbouwzeil spannen, wortels wegtrekken, grond afgraven en stomen. Gemeenten hebben al alles uit de kast getrokken om de Japanse duizendknoop te bestrijden, maar de woekerplant is ze steeds te slim af. De provincie Gelderland begint nu een praktijkproef met […]

Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart

PERSBERICHT Wageningen, 17 september 2018 Duizendknoop Duizendknoop is een invasieve plantensoort die van oorsprong afkomstig is uit Azië. Tussen 1829 en 1841 werd deze soort in Nederland ingevoerd. Duizendknoop heeft door de zeer snelle groei een groot negatief effect op de aanwezige natuur. Andere soorten worden simpelweg overwoekerd en verdrongen. Duizendknoop is zeer invasief en […]

Rapport Invasieve duizendknoop in Vlaanderen

juni 2018 |Instituut natuur- en bos onderzoek Dit rapport van het Vlaamse instituut INBO is de weerslag van een project dat de kennisopbouw en ‐uitwisseling in verband met invasieve duizendknoop wil aanzwengelen. Het bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken (met inbegrip van preventieve strategieën, […]

Woekerende duizendknoop: een oplossing zonder gif

Zondag 3 juni 2018 | BNNVARA | Vroege Vogels De Japanse duizendknoop woekert voort in parken, tuinen, en wegbermen. Je komt er maar moeilijk van af. Hoe kan je toch de duizendknoop effectief bestrijden, zonder gif te gebruiken of het risico te lopen dat de plant zich verspreidt? Bodemdeskundige en woekerende-plantenexpert Theo Portegijs denkt een […]