Ook in Vlaanderen krijgt exotenbeheer steeds meer aandacht. In maart 2018 is de eerste nieuwsbrief ExotenNet verschenen. In deze nieuwsbrief worden artikelen met praktische toepasbare informatie gedeeld over het beheer van en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora. Zo kunt u denken aan nieuws over recent onderzoek, nieuwe gelukte of mislukte beheertechnieken, aankondigingen van interessante bijeenkomsten, etc. Meer informatie over deze nieuwsbrief en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op https://www.inbo.be/nl/exotennet-spreekbuis-praktijkgemeenschap-exotenbeheerders-nb-05-18

Voorbeelden van onderzoeken in Vlaanderen vindt u ook op Ecopedia: https://www.ecopedia.be/pagina/projecten?cat=61270