juni 2018 |Instituut natuur- en bos onderzoek

Dit rapport van het Vlaamse instituut INBO is de weerslag van een project dat de kennisopbouw en ‐uitwisseling in verband met invasieve duizendknoop wil aanzwengelen. Het bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken (met inbegrip van preventieve strategieën, uitroeiing, inperking en controle). Het rapport richt zich tot beheerders die een brede, gecoördineerde aanpak voor invasieve duizendknoop willen uitwerken. Beheerder in de brede zin van het woord: ook gemeenten, provincies, agentschappen, particuliere beheerders, enz. kunnen daartoe worden gerekend. Het rapport bevat een beslishulp die beheerders kan helpen een doelstelling te kiezen en een hierbij passende beheerkeuze te maken.

Invasieve duizendknoop in Vlaanderen, een kader voor goed beheer