PERSBERICHT
Wageningen, 17 september 2018

Duizendknoop
Duizendknoop is een invasieve plantensoort die van oorsprong afkomstig is uit Azië. Tussen 1829 en 1841 werd deze soort in Nederland ingevoerd. Duizendknoop heeft door de zeer snelle groei een groot negatief effect op de aanwezige natuur. Andere soorten worden simpelweg overwoekerd en verdrongen. Duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich makkelijk in bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid en biodiversiteit en hoge kosten voor groenonderhoud. Uit praktijkproeven die tussen 2013 en 2017 door Probos zijn uitgevoerd, blijkt dat duizendknoop erg lastig te bestrijden is.

Onderzoek bestrijding met heet water
Een methode die de laatste jaren in opkomst is, is bestrijding met heet water. Door heet water van tegen het kookpunt in de bodem of stengels te injecteren, worden de duizendknoopstengels en wortels verzwakt. Door het hete water ontstaan er onder meer wondjes op de wortels, waardoor de plant vatbaar wordt voor schimmels. De methode wordt op verschillende locaties in Nederland toegepast waarbij de duizendknoop in ieder geval verzwakt lijkt te worden en de omvang van de haarden lijkt af te nemen. Er is echter nog geen gestructureerd en onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze methode gedaan. Daarom is de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Probos en vier aannemers een praktijkproef gestart naar de effectiviteit van deze methode. De proeven worden uitgevoerd op 35 proefplots in wegbermen in de Provincie Gelderland. Op deze plots worden duizendknoophaarden jaarlijks enkele malen behandeld met heet water. De plots worden gemonitord door Probos in samenwerking met Ecogroen. Hierbij worden de effecten van de methode op de duizendknoop in kaart gebracht en worden de kosten van de behandelingen vergeleken. De proef heeft een looptijd van 5 jaar.

Meer informatie over duizendknoop en de verschillende bestrijdingsmethoden is te vinden op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Probos: Joyce Penninkhof (0317-466557, joyce.penninkhof@probos.nl) of Martijn Boosten (0317-466562, martijn.boosten@probos.nl).

Beeldmateriaal
Voor beeldmateriaal bij dit persbericht kunt u contact opnemen met Joyce Penninkhof (0317-466557, joyce.penninkhof@probos.nl)