AD – Amersfoort

Bestrijden met chemische middelen, zoals de gemeente Amersfoort wil, is de effectiefste methode om de Japanse duizendknoop aan te pakken. Dat leert een landelijke praktijkproef van ruim vier jaar onder leiding van onderzoeker Jan Oldenburger van stichting Probos in Wageningen. ,,De duizendknoop is heel moeilijk te overwinnen als je geen chemische middelen inzet”, concludeert hij. Probos coördineert de proef sinds 2013. Daarbij zijn 32 terreinbeheerders betrokken, waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschappen, gemeenten en de provincie Gelderland. Op zo’n 120 locaties verspreid over Nederland worden bestrijdingsmethoden tegen de Japanse duizendknoop getest.
www.ad.nl

Lees meer