www.hortipoint.nl

Het Ctgb heeft de toelating voor Round Evolution uitgebreid. Het middel is nu ook toegestaan voor professioneel gebruik in openbaar groen en particuliere tuinen tegen holle stengel onkruiden.

De uitbreiding van de toelating van Roundup Evolution, met de werkzame stof glyfosaat, komt op verzoek van de toelatingshouder, Monsanto Europe. Dat bevestigt Ctgb-woordvoerder Hans van Boven.

Lees meer

Stadswerk magazine 02/2018

De laatste tijd hebben diverse media veel aandacht voor invasieve exoten. Ook tijdens kennisbijeenkomsten komt dit onderwerp veelvuldig ter sprake. Terugkerende thema’s zijn de onduidelijkheid rondom wetgeving, de wil om soorten aan te pakken en de beperkte kennis over effectieve methoden. Voor Stadswerk aanleiding om wat meer duidelijkheid te scheppen.

Lees meer

Stad+Groen 2016 nummer 5

‘De woekerplant Fallopia is in Nederland niet meer uit te roeien.’ Dat zegt Wim van der Putten, hoogleraar functionele biodiversiteit en werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. Het onkruid, beter bekend als Japanse duizendknoop, zal voor de huidige generaties nog wel een groot probleem blijven. Toch vreest de wetenschapper niet voor een ecologische ramp. ‘Vaak lost de natuur problemen met invasieve exoten zelf op.’ En in die veerkracht van de natuur gaan waarschijnlijk ook de beste bestrijdingsmethoden schuil om de woekeraar in toom te houden.

Lees meer

nos.nl

Het is een secuur werkje. Er mag geen druppel van het gif gemorst worden. Met een speciaal geprepareerde injectienaald maakt hovenier Henk Schouten gaatjes in de plant. Heel voorzichtig spuit hij een klein beetje rode vloeistof in de stengel. Als er toch een druppel uitloopt veegt hij die meteen op met keukenpapier.

Lees meer

AD
www.ad.nl

De Japanse duizendknoop is een ware plaag. De plant tast dijken, rioleringen en gebouwen aan. Deskundigen maken zich grote zorgen, bewoners klagen over het woekerende onkruid. “Iedere dag als je uit het raam kijkt, zie je het groeien.”

Lees meer

De Levende Natuur
Jan Oldenburger en Joyce Penninkhof

In Nederland en België komen drie soorten uitheemse duizendknoop voor. Deze duizendknopen vormen een hardnekkig probleem voor beheerders van de groene ruimte vanwege het gebrek aan informatie over effectieve bestrijdingsmethoden. Daarom is Stichting Probos in 2013 in samenwerking met 31 terreinbeherende organisaties een praktijkproef gestart naar de bestrijding van de drie Aziatische duizendknopen.

Lees meer

AD – Amersfoort

Bestrijden met chemische middelen, zoals de gemeente Amersfoort wil, is de effectiefste methode om de Japanse duizendknoop aan te pakken. Dat leert een landelijke praktijkproef van ruim vier jaar onder leiding van onderzoeker Jan Oldenburger van stichting Probos in Wageningen. ,,De duizendknoop is heel moeilijk te overwinnen als je geen chemische middelen inzet”, concludeert hij. Probos coördineert de proef sinds 2013. Daarbij zijn 32 terreinbeheerders betrokken, waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschappen, gemeenten en de provincie Gelderland. Op zo’n 120 locaties verspreid over Nederland worden bestrijdingsmethoden tegen de Japanse duizendknoop getest.
www.ad.nl

Lees meer

Tuin en Landschap

Een ding is duidelijk, na drie jaar is dé bestrijdingsmethode tegen Japanse duizendknoop nog niet gevonden. De vijf onderzochte methoden geven stuk voor stuk wisselende resultaten.

Lees meer

EenVandaag

De Japanse duizendknoop, Nederland ziet het hardnekkige onkruid maar al te graag gaan. Het zorgt voor overlast, de duizendknoop heeft sterke wortels waardoor het veel schade kan veroorzaken. Tijd om het onkruid te laten verdwijnen.

Lees meer

Omroep Gelderland

Ze waren de ultieme oplossing tegen een vervelende woekerplant: de biggetjes die in Oosterbeek wroeten. De varkens bleken echter vooral geïnteresseerd in tamme kastanjes en eikels. Maar inmiddels eten ze ook de woekerplant weg.

Lees meer