15 mei 2019 | NOS

Voor de bestrijding van de veel problemen veroorzakende Japanse duizendknoop is “nog steeds niet het ei van Columbus gevonden”. Dat zegt Joyce Penninkhof van Stichting Probos, die onder meer onderzoek doet naar een effectieve aanpak van de woekerplant.

Lees meer

9 mei 2019 | Probos | Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. Vanuit de gedachte dat de beste afweging gemaakt kan worden door toepassing van de methoden in de praktijk te ervaren, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade daarom de eerste nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer

14 november 2018 | Stad+Groen

Probos lanceerde deze maand het nieuws dat ze werkt aan een landelijk protocol voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen. De redactie van Stad+Groen dook de praktijk in. Is er behoefte aan zo’n protocol? Denken we dat door de lancering van het protocol Aziatische duizendknopen het tij kan worden gekeerd? En is het niet een beetje laat voor dit protocol?

Lees meer

23 oktober 2018 | DA.nl

Nederland moet een vuist maken tegen de Japanse duizendknoop en ander woekeronkruid. Als dat niet gebeurt, verspreidt het spul zich zodanig dat bestrijding ervan vele miljoenen gaat kosten. Daarom komt er volgend jaar een landelijk aanvalsplan, dat door alle gemeenten en terreineigenaren moet worden gebruikt.

Lees meer

PERSBERICHT
Wageningen, 23 oktober 2018

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) zijn zeer invasief en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid, biodiversiteit, waarde van (bouw)grond en extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren en overheden hebben niet alleen de wens om Aziatische duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Er is een grote behoefte aan concrete handvatten hiervoor. Nu worden deze handvatten separaat ontwikkeld waarbij elke partij het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit leidt tot versnippering van beleid, terwijl juist een uniforme aanpak houvast biedt aan uitvoerende partijen.

Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx Milieu Expertise hebben een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol om de verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. In oktober 2018 wordt gestart met het opstellen van een landelijk protocol. Hierbij wordt tevens gewerkt aan standaard bestekbepalingen. Het protocol en de bestekbepalingen zullen medio 2019 voor iedereen vrij toegankelijk worden gemaakt op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Het project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Uden, Wetterskip Fryslân en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Vertegenwoordigers van deze organisaties, aangevuld met andere (ervarings)deskundigen en potentiële gebruikers, worden betrokken bij het opstellen van het protocol.

Meer informatie over duizendknoop en de verschillende bestrijdingsmethoden is te vinden op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jelle Faber, Aequator Groen & Ruimte (jfaber@aequator.nl)
Martijn Boosten, Stichting Probos (martijn.boosten@probos.nl)
Luuk de Vetten, Geofoxx milieu expertise (l.devetten@geofoxx.nl)

 

Omroep Gelderland | 19 september 2018

BARNEVELD – De bodem zeven, varkens laten grazen, worteldoek en landbouwzeil spannen, wortels wegtrekken, grond afgraven en stomen. Gemeenten hebben al alles uit de kast getrokken om de Japanse duizendknoop te bestrijden, maar de woekerplant is ze steeds te slim af. De provincie Gelderland begint nu een praktijkproef met kokend water en werkt daarbij samen met Stichting Probos en vier aannemers.

Lees meer

PERSBERICHT
Wageningen, 17 september 2018

Duizendknoop
Duizendknoop is een invasieve plantensoort die van oorsprong afkomstig is uit Azië. Tussen 1829 en 1841 werd deze soort in Nederland ingevoerd. Duizendknoop heeft door de zeer snelle groei een groot negatief effect op de aanwezige natuur. Andere soorten worden simpelweg overwoekerd en verdrongen. Duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich makkelijk in bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid en biodiversiteit en hoge kosten voor groenonderhoud. Uit praktijkproeven die tussen 2013 en 2017 door Probos zijn uitgevoerd, blijkt dat duizendknoop erg lastig te bestrijden is.

Onderzoek bestrijding met heet water
Een methode die de laatste jaren in opkomst is, is bestrijding met heet water. Door heet water van tegen het kookpunt in de bodem of stengels te injecteren, worden de duizendknoopstengels en wortels verzwakt. Door het hete water ontstaan er onder meer wondjes op de wortels, waardoor de plant vatbaar wordt voor schimmels. De methode wordt op verschillende locaties in Nederland toegepast waarbij de duizendknoop in ieder geval verzwakt lijkt te worden en de omvang van de haarden lijkt af te nemen. Er is echter nog geen gestructureerd en onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze methode gedaan. Daarom is de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Probos en vier aannemers een praktijkproef gestart naar de effectiviteit van deze methode. De proeven worden uitgevoerd op 35 proefplots in wegbermen in de Provincie Gelderland. Op deze plots worden duizendknoophaarden jaarlijks enkele malen behandeld met heet water. De plots worden gemonitord door Probos in samenwerking met Ecogroen. Hierbij worden de effecten van de methode op de duizendknoop in kaart gebracht en worden de kosten van de behandelingen vergeleken. De proef heeft een looptijd van 5 jaar.

Meer informatie over duizendknoop en de verschillende bestrijdingsmethoden is te vinden op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Probos: Joyce Penninkhof (0317-466557, joyce.penninkhof@probos.nl) of Martijn Boosten (0317-466562, martijn.boosten@probos.nl).

Beeldmateriaal
Voor beeldmateriaal bij dit persbericht kunt u contact opnemen met Joyce Penninkhof (0317-466557, joyce.penninkhof@probos.nl)

Zondag 3 juni 2018 | BNNVARA | Vroege Vogels

De Japanse duizendknoop woekert voort in parken, tuinen, en wegbermen. Je komt er maar moeilijk van af. Hoe kan je toch de duizendknoop effectief bestrijden, zonder gif te gebruiken of het risico te lopen dat de plant zich verspreidt? Bodemdeskundige en woekerende-plantenexpert Theo Portegijs denkt een methode te hebben gevonden en vertelt daarover in Vroege Vogels.

Lees meer

Het NPO-programma De Kennis van Nu maakte een aflevering over een aantal invasieve exoten in Nederland en de schade die ze toebrengen. Duizendknoop is één van de soorten die onder de aandacht wordt gebracht. Kijk de aflevering terug en lees gerelateerde artikelen over dit onderwerp via https://www.dekennisvannu.nl/site/special/Invasie-van-exotische-soorten/96#!/