Aug 2020 – update

Eerste resultaten van ‘Bodemreset’-methode succesvol
De vorig jaar ingezette nieuwe methode door RANOX natuuraannemer lijkt na een jaar succesvol om Aziatische duizendknoop te bestrijden. Op de proeflocaties is binnen een jaar de plant volledig verwijderd.

Een jaar nadat het zeil verwijderd is, blijkt op twee van de drie proeflocaties de duizendknoop volledig verdwenen. Op de derde proeflocatie is het zeil binnen twee maanden gescheurd waardoor daar nog Aziatische duizendknoop aanwezig is.

De resultaten uit deze proef laten zien dat het mogelijk is om binnen één jaar een groeiplaats van Aziatische duizendknoop effectief te bestrijden. Door vervolgens een kruidenrijk mengsel in te zaaien
geef je bovendien een impuls aan de biodiversiteit. De werkwijze en resultaten van de proef zijn beschreven in een zojuist gepubliceerd rapport.

Toepassingen
Roots Reset is een geschikte methode om toe te passen op locaties waar je snel en effectief van aanwezige Aziatische duizendknoop af wilt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grondbanken of bouwterreinen.

Perfectionering
Om de methode succesvol uit te blijven voeren en verdere kennis te ontwikkelen heeft RANOX natuuraannemer een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ontwikkelaar van Roots Reset: Soilwise. Met de samenwerkingsovereenkomst spreken Soilwise en RANOX natuuraannemer met elkaar af de komende tijd verder te werken aan de perfectionering van deze methode en hier actief kennis over uit te wisselen.

Lees meer in het rapport…

Voor

Resultaat

Juni 2019 |

Recent is RANOX een praktijkproef gestart met het bestrijden van duizendknoop middels Roots Reset. RANOX verwacht met deze methode binnen een groeiseizoen succesvol Japanse Duizendknoop te kunnen bestrijden, waarbij bacteriën vanuit de grond de wortels aanvallen.

Op de proeflocatie “De Keijenberg” in Wageningen groeit Japanse duizendknoop die bestreden moet worden. Als start van de praktijkproef is de Japanse duizendknoop afgemaaid. Na het afmaaien is het CleaRoot-granulaat uitgestrooid en vervolgens in de bodem ingewerkt. De proeflocatie is vervolgens nat gemaakt en afgedekt met een extreem zuurstof-werende folie. Zo worden de omstandigheden gecreëerd voor anaerobe verbranding.

Bodem tijdelijk zonder zuurstof

CleaRoot voedt specifieke microben die al in de bodem aanwezig zijn. Hierdoor groeien deze microben snel en verbruiken ze alle beschikbare zuurstof in de grond. Het zuurstofgehalte daalt naar bijna nul procent waardoor plantengroei stopt. Door afwezigheid van zuurstof vindt verdere fermentatie plaats. Dit proces is schadelijk voor de wortels van invasieven; de wortels sterven binnen zes maanden af. De wortels verkleuren donker richting houtskool en sterven af. De afdekking met plastic folie is nodig om luchtzuurstof buiten te houden. Het zuurstofgehalte onder de folie daalt binnen een dag tot bijna 0%. Door het lage zuurstofgehalte vermeerderen de anaerobe bacteriën in de bodem zich. Zij onttrekken zuurstof en glucose uit de nog aanwezige wortels van Japanse duizendknoop wat ervoor zorgt dat de Japanse duizendknoop afsterft.

Bodem anaeroob maken

De proef is gebaseerd op de goede resultaten van eerste testen in 2018. De principes van Roots Reset zijn afgeleid van een andere methode van Soilwise, namelijk Bodem Resetten. Deze methode wordt al meer dan tien jaar succesvol toegepast in de tuinbouw. In de afgelopen jaren is de toepassing van Roots Reset op maat ontwikkeld voor het elimineren van hardnekkige invasieve planten, zoals de Japanse duizendknoop. Hierbij wordt de bodem tijdelijk volledig anaeroob gemaakt om ziekten uit te kunnen bannen. Deze methode is ook getest op de invasieve exoot knolcyperus. Zowel in labexperimenten als veldproeven is een bestrijding van nagenoeg 100% gehaald.

Roots Reset is in 2018 in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd met Japanse duizendknoop. Daarbij is alle Japanse duizendknoop vernietigd. Met de praktijkproef wordt de systematiek nu getest ‘in het veld’.

Eerste metingen veelbelovend

De eerste metingen laten zien dat de anaerobe omstandigheden steeds gunstiger worden. Een paar dagen na de start van de proef was het percentage zuurstof in de bodem gedaald naar 0,3% en het percentage koolstofdioxide gestegen naar 18%.

Na vijf maanden wordt de folie van de proeflocatie verwijderd. Dan wordt bekeken of de duizendknoop volledig afgestorven is.

Effecten op het bodemleven ook onderzocht

Vóór het afdekken zijn bodemmonsters genomen van de locatie om te bepalen wat voor bodemleven er aanwezig is.

Zes maanden na het verwijderen van de folie zullen opnieuw bodemmonsters genomen worden om te kijken wat de invloed van de proef op het bodemleven is. Eerdere onderzoeken uit Amerika naar deze methode hebben al laten zien dat bodemleven, na toepassing van de Roots Reset, weer terugkomt.

Japanse duizendknoop bestrijdingen binnen één groeiseizoen

Wanneer de proef succesvol blijkt zou dit de eerste methode zijn waarmee Japanse duizendknoop volledig bestreden kan worden binnen één groeiseizoen, zonder dat er grond hoeft worden afgevoerd. Wanneer de resultaten van de proef bekend zijn zullen we deze uiteraard delen.

De proef voor de bestrijding van Japanse duizendknoop middels Roots Reset wordt uitgevoerd met een aantal partnerorganisaties. De proef wordt gedaan in samenwerking met Van de Haar Groep, Datura Molecular Solutions, Soilwise, Stichting Probos en de Provincie Gelderland.

Uitstrooien van de Herbie korrels

De Herbie-korrels worden de bodem in gefreesd

 Afdekken van de bodem met folie

Effecten op bodemleven worden onderzocht