Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken wordt verminderd of door schade aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken.

BESLISBOOM

Vul de beslisboom in en wordt stapsgewijs geleid naar tips en adviezen om vestiging van duizendknoop op locaties te voorkomen en bij het kiezen van de juiste bestrijdingsmogelijkheden voor plekken waar duizendknoop voorkomt.

Protocol

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen biedt handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en verwijderen.

#uitde1000knoop

Lees meer over het #uitde1000knoop-onderzoek naar biologische bestrijding met de Japanse bladvlo en schimmel. Dit zijn geschikte en veilige natuurlijke vijanden van de duizendknoop.