Japanse bladvlo

Japanse bladvlo

Beschrijving
De Japanse bladvlo (Aphalara itadori) komt uitsluitend op Aziatische duizendknopen voor (Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop). De bladvlo zuigt sap uit de planten, waardoor de planten verzwakken. Ook groeit de duizendknoopplant minder hard en kan de plant zich minder snel uitbreiden.

Effectiviteit
In Engeland zijn er verschillende onderzoeken naar deze methode gedaan, met positieve resultaten. De NVWA heeft een risicobeoordeling laten doen. De rol als specifieke waardplant voor deze bladvlo werd daarin bevestigd. In 2019 is een onderzoekstraject in Nederland gestart waaruit moet blijken of de bladvlo ook buiten het lab in het Nederlandse klimaat voldoende effectief is om Japanse duizendknoop onder controle te houden. Lees meer…

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
LET OP: deze methode is niet toegelaten in Nederland. Voor het onderzoek wordt toestemming aangevraagd de bladvlo op een aantal locaties uit te zetten. Lees meer…

Kosten
Onbekend

Verder lezen
www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten/risicobeoordeling/uitheemse-planten/archief/2016m/japanse-sachalinse-boheemse-duizendknoop
www.cabi.org/projects/project/32999
Sneppen (2017) Gaat een Japanse bladvlo Nederland redden van de Fallopia-woeker? Stad + Groen 2017 nummer 7 (stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7110&name=sg717gaateenjapansebladvlo.pdf)