Achtergrond informatie


BVOR lanceert certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd. Hierin zijn eisen opgenomen voor de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop. Deze eisen zijn strenger dan bestaande wettelijke eisen. Zij garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding van deze soorten. Het schema stelt strenge eisen aan de procescondities en de controles in een composteerinrichting, die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkproeven. Bovendien zijn de eisen in het schema door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit. Het certificatieschema moet leiden tot een landelijk dekkend netwerk van ‘erkende verwerkers’, vergelijkbaar met het al langer bestaande succesvolle schema voor de verwerking van ziek iepenhout. Vanaf 1 september 2015 kunnen composteerbedrijven het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ behalen. Een onafhankelijke certificeringsinstelling controleert jaarlijks of de betreffende bedrijven aan alle eisen en voorwaarden voldoen. Door gebruik te maken van composteerbedrijven met certificaat hebben terreinbeheerders en andere ontdoeners van plantenresten vervolgens de zekerheid dat hun materiaal op verantwoorde wijze onschadelijk wordt gemaakt.

Meer informatie is te vinden op: http://bvor.nl/invasieve-exoten/


Knot on my property


Idenfication, Reproduction and Spread of Japanese Knotweed


What Knot to Do with Japanese Knotweed