logo

Bestrijding
        van duizendknoopRapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017

De Praktijkproef

Meer dan 25 Nederlandse terreinbeheerders zijn in 2013 in samenwerking met Stichting Probos, op meer dan 100 plekken waar duizendknoop groeit, gestart met een landelijke praktijkproef. Deze proef heeft tot doel effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop te vinden. In een eerdere studie is de beschikbare informatie uit praktijkervaringen en literatuur bestudeerd en is voor de praktijkproef een selectie gemaakt van potentieel succesvolle bestrijdingsmethoden. Het gehele experiment kent een doorlooptijd van vier groeiseizoenen voor alle methoden, tenzij tijdens het experiment blijkt dat een methode al eerder binnen 4 groeiseizoenen tot een dusdanig resultaat leidt dat voortzetting van het experiment met de betreffende methode niet noodzakelijk is.