Verantwoording

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is zeer actueel en wijd verspreid. De soorten blijken in de praktijk lastig te bestrijden en worden nog steeds verspreid.

Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies werken aan het opstellen van werkwijzen en richtlijnen voor bestrijding en voorkomen van verspreiding. In overleg met diverse partijen is in 2018 vastgesteld dat er behoefte is aan een breedgedragen landelijk protocol om verdere verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan. In 2019 hebben Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise dit landelijk protocol in samenspraak met een brede gebruikersgroep opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van (inter)nationale literatuur, bestaande handreikingen en protocollen. Daarnaast zijn er via onder meer twee workshops met 58 deelnemers praktijkervaringen opgehaald.

De conceptteksten voor de infobladen zijn tijdens een bijeenkomst voorgelegd aan een gebruikerspanel. Daarnaast heeft een leesgroep de conceptteksten becommentarieerd.

 Het protocol is financieel mogelijk gemaakt en inhoudelijk ondersteund door: gemeente Bronckhorst, gemeente ‘s-Hertogenbosch, gemeente Hilvarenbeek, gemeente Uden, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, VBNE en wetterskip Fryslân.

Daarnaast willen de auteurs de leden van het gebruikerspanel en de leesgroep hartelijk danken voor hun inhoudelijke bijdrage: gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel, Waternet, waterschap Vallei en Veluwe, ProRail, NVWA, Christel!, Wageningen UR, BVOR, Cumela, NEPROM, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid Nederland, RHP, Dolmans Landscaping, Hoefakkers hoveniers en groenbeheer, Boomrooierij Weijtmans, Heijmans, Dura Vermeer, JdB Groep, Van Doorn – Soest, Grondverzet en Transportbedrijf Donders, Heatweed, Wolterinck, Soontiëns Hoveniers, Brouwers Groenaannemers, Sieboldius en Grondbalans.