Grondzuiger

Duizendknoop verwijderen met grondzuiger

Beschrijving
Met een grondzuiger wordt de grond rondom de duizendknoopwortels weggezogen. Dit wegzuigen gebeurt stap voor stap, waarbij wordt getracht geen of zo min mogelijk wortel(delen) op te zuigen. De blootgelegde duizendknoopwortels worden verwijderd en gecontroleerd afgevoerd. Het wegzuigen van de grond gaat net zo lang door tot er geen wortels meer worden aangetroffen.

Effectiviteit
Deze methode is in 2018 op één locatie in Gelderland getest. Het wegzuigen van grond rondom duizendknoopwortels op droge zandgrond isgoed mogelijk, waarna duizendknoopwortels relatief eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Door loswoelen van de grond met een ploffer kunnen wel worteldelen afbreken en worden opgezogen.
Het wortelstelsel dient stapsgewijs blootgelegd te worden, zodat er gecontroleerd grond kan worden losgewoeld en opgezogen om te voorkomen dat er worteldelen of kleine duizendknoopplantjes worden opgezogen. Het is door de grote zuigkracht van de grondzuiger lastig helemaal te voorkomen dat een aantal worteldelen wordt meegezogen. Door de grond tijdelijk apart op te slaan en eventuele hergroei inclusief worteldelen te verwijderen, kunnen deze wortelresten verwijderd worden. In deze praktijktest zijn er slechts eenmaal uitlopers verwijderd. Daarna zijn er geen nieuwe uitlopers meer aangetroffen in de opgeslagen grond.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Deze methode is voornamelijk geschikt voor zandgronden.

Kosten
De test duurde een dagdeel (4 uur) (inclusief aanrijtijd). De inzet van de grondzuiger inclusief personeel voor een dagdeel, het afvoeren van de opgezogen grond en het leveren van schone grond kostte in totaal € 1.225,- exclusief BTW. Er is een oppervlakte van 15 m2 weggezogen. Dit staat gelijk aan € 82,- per m2. De kosten voor het afvoeren van de grond bedragen € 450,- euro, omdat er door de aannemer van is uitgegaan dat de grond mogelijk moet worden afgevoerd als (potentieel) vervuilde grond. Afhankelijk van toekomstige verwerkingstechnieken (zeven, verhitten etc.) kunnen deze kosten mogelijk gereduceerd worden.

Verder lezen
Eindrapport Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger