‘Begrazing’ met varkens

‘Begrazing’ met varkens

Beschrijving
De varkens eten zowel de stengels en bladeren als de wortels in de ondiepe ondergrond. Wel is het van belang in het kader van de gezondheid van de varkens dat het dieet niet uitsluitend uit duizendknoop bestaat. Ook is het van belang dat de begrazing wordt uitgevoerd met een hoge dichtheid van varkens, zodat de duizendknoop intensief wordt begraasd.

Effectiviteit
Deze methode is nog niet uitgebreid getest. Op locatie in Renkum waar de methode wordt getest, is de duizendknoop rond het nachtverblijf van de varkens bijna verdwenen. Op de rest van de oppervlakte is de bedekking duizendknoop nog relatief hoog, al neemt deze wel af.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Als de varkens te lang gedwongen worden de duizendknoop te eten en dat kan ten koste gaan van de conditie van de varkens.

Kosten
onbekend