Beschaduwen/haard omplanten met andere soort

Beschaduwen/haard omplanten met andere soort

Ga voor meer informatie over beheersings- en bestrijdingsmethoden naar naar de website van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten.