Actuele verspreiding in Nederland

De drie Fallopia-soorten komen wijd verspreid over heel Nederland voor met, maar met name in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht en in de kustgebieden. Helaas zijn er geen exacte en landelijk dekkende gegevens beschikbaar. De verdeling over de drie Fallopia-soorten is naar schatting:
50% Japanse duizendknoop,
40% Boheemse duizendknoop en
10% Sachalinse duizendknoop.
Afghaanse duizendknoop komt slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen in Nederland voor.

Een groot deel van de groeiplaatsen bevindt zich op zandgronden, maar ook op andere bodemtypes voelt de soort zich thuis. Concentraties van groeiplaatsen komen voor in urbane gebieden, langs infrastructuur en op landgoederen. Vooral de afgelopen decennia is de verspreiding snel gegaan. Dit beeld wordt bevestigd in gesprekken met veel terreinbeheerders en door cijfers van websites zoals www.waarneming.nl. Het aantal waarnemingen is hier toegenomen van enkele tientallen in de jaren 2000-2006 naar 315 in 2010. Dit wordt wellicht deels veroorzaakt door een verhoogde interesse in de verspreiding van de soort, maar het is zeker een indicatie dat duizendknoop in aantal en verspreiding toeneemt. Pas sinds enkele jaren wordt er in de waarnemingen onderscheid gemaakt tussen de Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop. De Boheemse duizendknoop is in Nederland voor het eerst in 1998 als zodanig herkend. Het aantal meldingen van deze soort is tot een paar jaar geleden vrij beperkt gebleven, wat waarschijnlijk te maken heeft met de beperkte herkenning. Procentueel gezien is de toename van Boheemse duizendknoop echter het sterkst.