Februari 2019 |

Het CABI (een internationaal non-profit onderzoeksinstituut) heeft een online Compendium ontwikkeld waarin informatie over invasieve soorten uit wetenschappelijke onderzoeken wordt gebundeld. Er is onder andere informatie te vinden over verspreiding van de soort, biologie en ecologie, impact en risico’s. Ga direct naar:

januari 2017 |Kanton Zürich

Dit rapport van het Kanton Zürich, Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  geeft de resultaten weer van een meerjarige pilot waarin mechanische bestrijdingsmethoden (maaien en omwerken van de bodem) en chemische bestrijdingsmethoden (verschillende varianten van bladbehandeling en injecteren) getest zijn. Het rapport en de website zijn in het Duits.

Rapport Bekämpfung des Japanknöterichs

Website over de pilot

juni 2018 |Instituut natuur- en bos onderzoek

Dit rapport van het Vlaamse instituut INBO is de weerslag van een project dat de kennisopbouw en ‐uitwisseling in verband met invasieve duizendknoop wil aanzwengelen. Het bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken (met inbegrip van preventieve strategieën, uitroeiing, inperking en controle). Het rapport richt zich tot beheerders die een brede, gecoördineerde aanpak voor invasieve duizendknoop willen uitwerken. Beheerder in de brede zin van het woord: ook gemeenten, provincies, agentschappen, particuliere beheerders, enz. kunnen daartoe worden gerekend. Het rapport bevat een beslishulp die beheerders kan helpen een doelstelling te kiezen en een hierbij passende beheerkeuze te maken.

Invasieve duizendknoop in Vlaanderen, een kader voor goed beheer

Ook in Vlaanderen krijgt exotenbeheer steeds meer aandacht. In maart 2018 is de eerste nieuwsbrief ExotenNet verschenen. In deze nieuwsbrief worden artikelen met praktische toepasbare informatie gedeeld over het beheer van en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora. Zo kunt u denken aan nieuws over recent onderzoek, nieuwe gelukte of mislukte beheertechnieken, aankondigingen van interessante bijeenkomsten, etc. Meer informatie over deze nieuwsbrief en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op https://www.inbo.be/nl/exotennet-spreekbuis-praktijkgemeenschap-exotenbeheerders-nb-05-18

Voorbeelden van onderzoeken in Vlaanderen vindt u ook op Ecopedia: https://www.ecopedia.be/pagina/projecten?cat=61270