Praktijkproef

Meer dan 25 Nederlandse terreinbeheerders hebben van 2013 – 2017 in samenwerking met Stichting Probos op meer dan 100 plekken waar duizendknoop groeit, een landelijke praktijkproef uitgevoerd. Deze proef had tot doel effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop te vinden. In een eerdere studie is de beschikbare informatie uit praktijkervaringen en literatuur bestudeerd en is voor de praktijkproef een selectie gemaakt van potentieel succesvolle bestrijdingsmethoden. Het gehele experiment kende een doorlooptijd van vier groeiseizoenen voor alle methoden, tenzij tijdens het experiment bleek dat een methode al eerder binnen 4 groeiseizoenen tot een dusdanig resultaat leidde dat voortzetting van het experiment met de betreffende methode niet noodzakelijk was.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017