UV-straling

UV-straling

Beschrijving
UV-straling veroorzaakt schade aan planten doordat onder invloed van de straling radicalen worden gecreëerd, de bladgroenkorrels oxideren of de plantencellen beschadigd raken. De methode wordt (op beperkte schaal) ingezet bij onkruidbestrijding op verhardingen.

Effectiviteit
Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode bij onkruidbestrijding op verhardingen. Naar het effect op duizendknoop is geen onderzoek gedaan.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
onbekend

Kosten
Onbekend

Verder lezen
www.wur.nl/nl/show/Onkruidbestrijding-met-UV-straling.htm