Ultima

Ultima

Beschrijving
De bladbehandeling met Ultima dient steeds uitgevoerd te worden als de planten een hoogte hebben bereikt van 10 à 20 cm, met de eerste behandeling rond begin mei. In praktijk komt dit neer op elke 3 weken gedurende een groeiseizoen. De behandelingen worden uitgevoerd met een rugspuit met afschermkap of een motor-aangedreven spuit met spuitlans, uitgerust met een enkele spuitdop en afschermkap. Omdat Ultima een contactmiddel is, moeten alle plantdelen goed nat worden gespoten (tot druipens toe). Om die reden dient er ook een hechtmiddel te worden toegevoegd, bijvoorbeeld Squall. Per m2 die volledig bedekt is met duizendknoop, is ongeveer 16 ml Ultima nodig in een 1 op 6 oplossing.

Effectiviteit
Bestrijding met Ultima leidt op korte termijn tot positieve resultaten, maar is in vergelijking met andere methoden minder effectief. Uit veldwaarnemingen blijkt dat na een jaar stoppen met de behandeling de duizendknoop weer volledig is terug gegroeid en tot dezelfde hoogte als voor de start van bestrijding.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
“LET OP: deze methode is niet toegestaan volgens het gebruiksvoorschrift. Voor toepassing moet een ontheffing worden aangevraagd bij het Ctbg. Deze methode heeft (mogelijk) schadelijke effecten overige vegetatie, bodem en grondwater. Daarnaast kent de uitvoering van deze methode een aantal beperkingen: de temperatuur tijdens toepassing moet tussen 10⁰ C en 25⁰ C liggen, bij voorkeur tijdens droog en zonnig weer (de werking is dan het beste). En de behandeling mag niet worden toegepast wanneer de duizendknoop door regen of dauw vochtig is, of op momenten dat er in de eerste 8 uur na behandeling regen wordt verwacht. Vocht zorgt ervoor dat Ultima van het blad afloopt voordat de werkzame stoffen hun werk kunnen doen.
Ultima is geclassificeerd als een laagrisicomiddel, maar heeft mogelijk neveneffecten op het milieu.”

Kosten
De kosten voor bestrijding middels Ultima zijn relatief hoog in vergelijking met andere chemische methoden. Naast dat het middel prijzig is, is een groot aantal manuren nodig. De gemiddelde kosten per are per jaar bedragen €520 over een periode van 4 jaar. Over een periode van 8 jaar bedragen de gemiddelde kosten €466 per are per jaar.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017
Over het effect van Ultima op waterkwaliteit: www.clm.nl/publicatie/8/233
RIVM-rapport over onkruidbestrijding met laagrisicomiddelen op verhardingen: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0079.pdf