Stobbenbehandeling glyfosaat

Stobbenbehandeling glyfosaat

Beschrijving
Twee keer per groeiseizoen (eind juni en eind augustus) worden de stengels afgemaaid en direct daarna de verse snijwonden ingesmeerd met glyfosaat in een 4 à 5 % verdunning. Het maaien dient handmatig te worden gedaan om goede snijvlakken te krijgen.

Effectiviteit
Stobbenbehandeling leidt op korte termijn tot positieve resultaten. Hergroeide duizendknoopplanten hebben vaak als reactie op de behandeling dunne en kleine stengeltjes.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
LET OP: deze methode is niet toegestaan volgens het gebruiksvoorschrift. Voor toepassing moet een ontheffing worden aangevraagd bij het Ctbg. Het gebruik van glyfosaat heeft (mogelijk) schadelijke effecten op bodem en grondwater.

Kosten
De gemiddelde kosten per are per jaar bedragen €217 over een periode van 4 jaar. Over een periode van 8 jaar bedragen de gemiddelde kosten €159 per are per jaar.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017
Over glyfosaat: www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Glyfosaat-1.htm