Schimmels

Schimmel

Beschrijving
De schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati is geassocieerd met duizendknoop en tast de bladeren aan waardoor de plant minder kan fotosynthetiseren en verzwakt. Omdat de schimmel zich niet kan voortplanten, zal het net als een chemisch bestrijdingsmiddel bij herhaling moeten worden toegepast.

Effectiviteit
De NVWA heeft een risicobeoordeling laten doen naar de schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati. Daaruit bleek dat duizendknoop gevoelig is voor de schimmel, maar de gevoeligheid gedurende de proef verminderde. In 2019 is gestart met een onderzoek in Nederland. Lees meer…

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
LET OP: deze methode is niet toegelaten in Nederland. Voor het onderzoek in Nederland is een proefontheffing van het Ctgb verkregen. Lees meer…

Kosten
Onbekend

Verder lezen
www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten/risicobeoordeling/uitheemse-planten/archief/2016m/japanse-sachalinse-boheemse-duizendknoop
www.cabi.org/japaneseknotweedalliance/potential-solutions/