Maaien tweewekelijks

Maaien tweewekelijks

Beschrijving
Handmatig of machinaal maaien van de duizendknoop. Handmatig maaien kan met behulp van een bosmaaier of zeis uitgevoerd worden, machinaal maaien met een maai-zuigcombinatie.

Effectiviteit
Tweewekelijks maaien leidt tot eenzelfde resultaat als maandelijks maaien. Tweewekelijks maaien leidt wel tot een afname in aantal duizendknoopstengels, maar dit resultaat wordt pas na een aantal jaar bereikt. Op basis van de praktijkproef van Probos is niet te voorspellen of middels maaien de duizendknoop bestreden kan worden en zo ja, hoelang gemaaid moet worden om de duizendknoop helemaal weg te krijgen. Maaibeheer is meer beheersingsmethode dan een bestrijdingsmethode.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Door maaien kunnen eenvoudig plantendelen verspreid worden die vervolgens tot een nieuwe plant uitgroeien. Om dit te voorkomen, dient het afmaaien zeer zorgvuldig te gebeuren en dient het maaisel gecontroleerd te worden verwijderd. Het maaisel kan gedroogd worden op een locatie met een dichte vloer of direct afgevoerd worden naar een (voor duizendknoopverwerking gecertificeerd) composteringsbedrijf. De gebruikte materialen en machines dienen direct na het maaien van de duizendknoopgroeilocaties gereinigd te worden om verspreiding van knopen te voorkomen.

Er is een indicatie uit wetenschappelijke literatuur dat door middel van maaien de ondergrondse verspreiding sneller verloopt.

Kosten
De gemiddelde kosten over de looptijd van 4 jaar bedragen € 825 per are per jaar. Kijken we over een periode van 8 groeiseizoenen, dan dalen de gemiddelde kosten naar € 715 per are per jaar.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017
Afvoeren van de duizendknoopresten: bvor.nl/blog/veilig-verwerken-japanse-duizendknoop