Injecteren 70% glyfosaat

Injecteren 70% glyfosaat

Beschrijving
De stengels worden met 2,5 tot 4 ml glyfosaat in 70% oplossing geïnjecteerd, afhankelijk van de dikte van de stengel. De behandeling werd eenmaal per jaar uitgevoerd, eind juli/ augustus, dan heeft de plant alle energie reeds in de groei en bloei heeft gestoken en krijgt de plant de grootste klap. Na hergroei zijn de stengels relatief dun. Wanneer injecteren als gevolg daarvan niet meer mogelijk is, kan de hergroei tweemaal per jaar (juni en eind augustus/begin september) verwijderd worden door middel van uitsteken/uitgraven tot een diepte van 10 cm. Ook kunnen de te dunne stengels voor zijwaarts injecteren afgesneden worden om vervolgens vanaf de bovenkant door het tussenschot te injecteren.

Effectiviteit
Het is een arbeidsintensieve methode die op korte termijn een positief resultaat laat zien: al na 2 jaar neemt het aantal stengels sterk af en is de hergroei dunner en kleiner.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
LET OP: deze methode is niet toegestaan volgens het gebruiksvoorschrift. Voor toepassing moet een ontheffing worden aangevraagd bij het Ctbg. De injecteermethode is wel toegelaten voor een maximale concentratie van 20% voor holle stengelgewassen (zoals Aziatische duizendknopen) in openbaar groen en particuliere tuinen tot 1 januari 2020. Het gebruik van glyfosaat heeft (mogelijk) schadelijke effecten op bodem en grondwater.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de stengelaantallen uitgangssituatie. Elke stengel moet apart geinjecteerd worden. De gemiddelde kosten over de looptijd van 4 jaar bedragen € 360 per are per jaar. Kijken we over een periode van 8 groeiseizoenen, dan dalen de gemiddelde kosten naar € 260 per are per jaar. Het vervaardigen van een injectiepistool kost eenmalig €150 à €200.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017
Over glyfosaat: www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Glyfosaat-1.htm

Over toelating: https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/roundup-evolution-nu-ook-toegestaan-holle-stengel-onkruiden/ en https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/a5b71a1b41de20e29e77440c285c9100_20171144_180309%2011228%20BESL.pdf  (Bijlage III pagina 4)