Injecteren 5% glyfosaat

Injecteren 5% glyfosaat

Beschrijving
De stengels worden met 2,5 tot 4 ml glyfosaat in 5% oplossing geïnjecteerd, afhankelijk van de dikte van de stengel. Na hergroei zijn de stengels relatief dun. Wanneer injecteren als gevolg daarvan niet meer mogelijk is, kan de hergroei tweemaal per jaar (juni en eind augustus/begin september) verwijderd worden door middel van uitsteken/uitgraven tot een diepte van 10 cm. Ook kunnen de te dunne stengels voor zijwaarts injecteren afgesneden worden om vervolgens vanaf de bovenkant door het tussenschot te injecteren. De behandeling wordt eenmaal per jaar uitgevoerd, eind juli/ augustus, dan heeft de plant alle energie reeds in de groei en bloei gestoken en krijgt de plant de grootste klap.

Effectiviteit
Het is een arbeidsintensieve methode die op korte termijn een positief resultaat laat zien. De beste resultaten worden bereikt op ongestoorde groeilocaties waar in het verleden de duizendknoop niet is bestreden. Op deze locaties zijn de resultaten gelijk aan de resultaten van injecteren met 70% glyfosaat.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Deze methode is toegelaten in openbaar groen en particuliere tuinen voor holle stengelgewassen zoals Aziatische duizendknopen tot 1 januari 2020 (met een maximale concentratie van 20%). Het gebruik van glyfosaat heeft (mogelijk) schadelijke effecten op bodem en grondwater.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de stengelaantallen uitgangssituatie. Elke stengel moet apart geinjecteerd worden. De gemiddelde kosten over de looptijd van 4 jaar bedragen € 360 per are per jaar. Kijken we over een periode van 8 groeiseizoenen, dan dalen de gemiddelde kosten naar € 260 per are per jaar. Het vervaardigen van een injectiepistool kost eenmalig €150 à €200.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017

Over glyfosaat: www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Glyfosaat-1.htm

Over toelating: https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/roundup-evolution-nu-ook-toegestaan-holle-stengel-onkruiden/ en https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/a5b71a1b41de20e29e77440c285c9100_20171144_180309%2011228%20BESL.pdf  (Bijlage III pagina 4)