Heet water

Heet water

Beschrijving
Door heet water te injecteren in de grond of in stengels worden duizendknoopstengels en wortels verzwakt. Er ontstaan onder meer brandwondjes op de wortels, waardoor de plant vatbaar wordt voor schimmels.

Effectiviteit
Er zijn meerdere bedrijven en organisaties die methodes met heet water en stoom op beperkte schaal uitvoeren, waarbij de duizendknoop in ieder geval verzwakt lijkt te worden. Het is nog onduidelijk of duizendknoop hiermee volledig bestreden kan worden. Daarom voert Stichting Probos in opdracht van de Provincie Gelderland  een praktijkproef uit naar de effectiviteit van de heetwater methode. Deze praktijkproef loopt van 2018 tot 2022.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Heet water dringt niet heel diep de bodem in, in de diepere ondergrond kunnen nog worteldelen blijven zitten die niet aangetast worden. Nadeel is dat ook eventueel andere aanwezige planten dood gaan. Beperkingen en mogelijke neveneffecten zijn onderdeel van de praktijkproef (2018-2022) door Stichting Probos).

Kosten
Onbekend, dit is onderdeel van de praktijkproef.