Handmatig uittrekken met eigen personeel / aannemer

Handmatig uittrekken met eigen personeel / aannemer

Beschrijving
Handmatig uittrekken van stengels. Bij aanvang zal een duizendknoophaard ongeveer 4 tot 6 maal per groeiseizoen behandeld moeten worden. De jaren erna kan de frequentie afhankelijk van de hergroei omlaag gebracht worden. De effectiviteit kan vergroot worden door met een schop een stuk van de wortel af te steken (tot ongeveer 10 cm diep).

Effectiviteit
Uittrekken is een effectieve methode. Wel moet dit een aantal jaar worden volgehouden.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Deze methode kost relatief veel manuren en is het meest geschikt voor kleine geïsoleerde haarden. Voor grote oppervlakten is deze methode minder geschikt.

Kosten
De gemiddelde kosten over de looptijd van 4 jaar komen dan uit op € 260 per are per jaar. Kijken we over een periode van 8 groeiseizoenen, dan dalen de gemiddelde kosten per are per jaar naar € 160.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken, december 2017
Afvoeren van de wortelresten: bvor.nl/blog/veilig-verwerken-japanse-duizendknoop