Drukbegrazing met schapen

Drukbegrazing met schapen

Beschrijving
Duizendknoop is eetbaar voor schapen, met name (Kempische of Schoonebeker) heideschapen verdragen het eten van duizendknoop goed. Schapen hebben voorkeur voor jonge scheuten, maar het is bekend dat bepaalde schapenrassen ook oudere stengels eten. Dieren hebben echter een voorkeur voor jonge scheuten en moeten “gedwongen” worden oude stengels te eten door ze binnen een raster te zetten met een beperkte oppervlakte. Drukbegrazing vindt plaats door de schapen een aantal malen per groeiseizoen enkele dagen op een beperkte oppervlakte duizendknoop te laten grazen.

Effectiviteit
De methode is nog niet heel uitgebreid onderzocht. Vooralsnog is de conclusie dat drukbegrazing wisselende effecten heeft. Bij drukbegrazing kunnen de stengels al snel houtig worden, waardoor schapen alleen de bladeren eten en niet alle biomassa wordt weggehaald. Drukbegrazing lijkt daarom vooral een beheersingmethode i.p.v. een bestrijdingsmethode.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Als de schapen te lang gedwongen worden de duizendknoop te eten en dat kan ten koste gaan van de conditie van de schapen

Kosten
De gemiddelde kosten bedragen €630 per are per jaar over ene periode van 4 jaar. Wanneer we naar een periode van 8 jaar kijken, bedragen de kosten €600 per are per jaar.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017