Continue begrazing met schapen

Continue begrazing met schapen

Beschrijving
Duizendknoop is eetbaar voor schapen, met name (Kempische of Schoonebeker) heideschapen verdragen het eten van duizendknoop goed. Bij continue begrazing tijdens het groeiseizoen worden een aantal schapen op een grotere oppervlakte met niet alleen duizendknoop ingerasterd, waardoor ze een gevarieerd voedselaanbod hebben. Schapen hebben voorkeur voor jonge scheuten van duizendknoop.

Effectiviteit
De methode is nog niet heel uitgebreid onderzocht. Uit een proef lijkt continue begrazing op een locatie met een duizendknoopbedekking van 40% tot redelijke resultaten te leiden, waarbij steeds jonge uitlopers worden weggegeten. Begrazing lijkt vooral een beheersingmethode i.p.v. een bestrijdingsmethode.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Als de schapen te lang gedwongen worden de duizendknoop te eten en dat kan ten koste gaan van de conditie van de schapen

Kosten
onbekend

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017