Bodemmagnetron

Bodemmagnetron

Beschrijving
Al een aantal jaar wordt in de (glas)tuinbouw de techniek magnetron ontsmetten gebruikt om potgrond en substraat te ontsmetten. Bij deze methode wordt de grond verwarmd waardoor organismen in de bodem tot 60 cm diep gedood worden.

Effectiviteit
Er is nog geen onderzoek gedaan naar deze methode bij bestrijding van duizendknoop. De indringing in de bodem is beperkt.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
onbekend

Kosten
Onbekend

Verder lezen
edepot.wur.nl/287611