Bladbehandeling glyfosaat

Bladbehandeling glyfosaat

Beschrijving
Twee keer per groeiseizoen (halverwege juni en augustus) worden de stengels afgemaaid (handmatig of met een maai-zuigcombinatie) en twee weken later wordt de bladbehandeling uitgevoerd op de planten. Dit dient gedaan te worden met een rugsproeier met regelbare sproeikop, met een 1,5 à 2 % glyfosaatoplossing.

Effectiviteit
Bladbehandeling leidt op korte termijn tot positieve resultaten. Hergroei is vaak in bonsaivorm waarbij de plant veel kleine en dunne stengeltjes maakt.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Deze methode is toegelaten voor holle stengelgewassen zoals Aziatische duizendknopen tot 1 januari 2020. Het gebruik van glyfosaat heeft (mogelijk) schadelijke effecten op bodem en grondwater.

Kosten
De gemiddelde kosten per are per jaar bedragen €260 over een periode van 4 jaar. Over een periode van 8 jaar bedragen de gemiddelde kosten €170 per are per jaar.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken (Probos), december 2017
Over glyfosaat: www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Glyfosaat-1.htm

Over toelating: https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/roundup-evolution-nu-ook-toegestaan-holle-stengel-onkruiden/ en https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=1889&category=PPP