Afgraven en zeven

Afgraven en zeven

Beschrijving
Afgraven van de bodem waarin duizendknoopwortels zitten en ter plekke zeven van de grond. Tot hoe diep de wortels reiken verschilt per groeilocatie. Daarom wordt aanbevolen de locatie in lagen van 10 à 20 cm af te graven van het midden naar de randen toe en pas te stoppen wanneer er geen wortelstokken meer worden aangetroffen. Uit praktijkervaring blijkt dat in veel gevallen afgraven tot ongeveer een meter voldoende is. De grond wordt ter plaatse gezeefd om worteldelen te verwijderen. Vervolgens wordt de grond teruggestort. De gemeente Rheden gebruikte een trommelzeef met een zeeffractie 2 cm.

Effectiviteit
Deze methode is nog niet uitgebreid getest. De gemeente Rheden heeft ervaring met deze methode. Wanneer er gegraven wordt tot er geen worteldelen meer worden aangetroffen (of eventueel zichtbare puntjes in de kuil worden aangestipt met glyfosaat), lijkt het een effectieve methode. Eventuele hergroei kan gemakkelijk worden uitgetrokken.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Op groeilocaties met obstakels als bomen en struiken of ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering) is deze methode lastiger uit te voeren.

Kosten
De kosten zijn sterk afhankelijk van de uitgangssituatie. Wanneer het gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden, kunnen de kosten beperkt blijven. Op bodems waar de duizendknoop dieper wortelt, zullen de kosten hoger uitvallen.

Verder lezen
Afvoeren van de wortelresten: bvor.nl/blog/veilig-verwerken-japanse-duizendknoop