Afdekken

Afdekken

Beschrijving
Door afdekken met een geotextiel, met daarop een grondkolom om het doek te stabiliseren, verstikken de duizendknoopwortels.

Effectiviteit
Wanneer het doek meerdere jaren blijft liggen (> 3 jaar), is deze afdekmethode zeer succesvol gebleken. Bij deze methode is wel goede begeleiding bij de uitvoering nodig, omdat er zorgvuldig gewerkt moet worden om gaten en vouwen in het doek te voorkomen en om zowel tussen de doekdelen als langs de randen van de groeiplaats voor voldoende overlap te zorgen.

Beperkingen en mogelijke neveneffecten
Het doek is niet naadloos rond obstakels zoals bomen en lantaarnpalen aan te brengen. Hier kan de duizendknoop onder het doek uitgroeien. Daarnaast is afdekken op locaties waar kabels en leidingen in de grond liggen af te raden, omdat het doek bij onderhoud verwijderd zal moeten worden. Nadeel is bovendien dat andere aanwezige planten worden verstikt.

Kosten
De kosten per m² van dit geotextiel liggen in de range tussen ongeveer € 0,50 tot € 0,90 per m2. De transportkosten voor het transport van twee rollen geotextiel binnen Nederland bedragen ongeveer € 100. De overige kosten voor een maaimachine, een mobiele kraan voor het aanbrengen van het doek en de kolom aarde bedragen gemiddeld € 1.240 voor een locatie van één are. Na deze eenmalige investering is gemiddeld 1 à 1,5 manuur per jaar nodig om de locatie te controleren.
Totale kosten voor afdekken zijn €1920 per are, waarvan €1685 aan materiaal.
Over 4 jaar uitgesmeerd is dat €420 per are per jaar.

Verder lezen
Rapport: Praktijkproef bestrijding duizendknoop
Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken, december 2017